Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 268. a wordt a. Bv. bat baard, kat kaart, at aard, enz. Op deze regel zijn eenige uitzonderingen, waar de rekking niet intreedt. Bv. zwat zwart, hal hard enz. Zie § 162 met aanm.

§ 269. e, ë wordt ë. Bv. blekers doorgereden aars, hëqt haard, gëqn gaarne, enz. Zie § 69 en § 74 met aanm. 1, 2.

§ 270. o, o wordt o\ Bv. wö-%t woord, dö'%n doorn, kö-%n koorn, korrel, enz. Zie § 84. Voor de uitzonderingen zie § 83 aanm.

3) Voor volgende m.

§ 271. Ook deze rekking gaat niet geregeld door. Behalve korte vokalen, die kort blijven, soms met kleuring, vinden we zelfs lange, die verkort worden. Zie hiervoor § 63 en 273.

§ 272. a wordt a. Bv. lam lam (subst), kam kam. Zie § 63. In de uitzonderingen zien we oorspronkelijk korte, die gebleven is; soms naast verlengde vokaal. Bv. lam naast lam, lam (adj.), tam naast tam tam; stam stam, zwam zwam.

b. Verkorting.

1) Voor volgende m.

§ 273. o wordt ó, slechts voorkomend in verdómd verdoemen. Daarnaast vele gevallen waar lange vokaal blijft. Bv. blüm bloem, jömgr jammer num» noemen.

2) Voor volgende tt.

§ 274. Lange vokalen werden voor tt (oorspronkelijk of door synkope ontstaan) verkort; zij bleven kort ook na de vereenvoudiging van deze consonant. Zoo wordt 1 tot i in: wit wit, ai > ë tot e in: bretd breedte,

Sluiten