Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IY. Pronomina.

A. Persoonlijke.

§ 327. a. van de le ps. 2e ps. 3e ps. reflex.

Sing. nom. ik, k, -%k, ik. gij, -ij, -j, jij, dat. acc. mvn. ów six, zich.

Plur. nom. wij. (jtlü, -tlü.

dat. acc. óns. öliij. si%, s%%.

Aanm. 1. Het pronomen van de 2e ps. ia voor de singularis en de pluralis eender, zóó dat de pluraalvorm voor de singularis gebruikt wordt. Is bepaalde aanduiding noodig dan gebruikt men gilü gijlieden.

Aanm. 2. De vormen van de 2e ps. worden tegenover iedereen gebruikt. Bij eerbiedige toespraak gebruikt men de titel van de aangesprokene. Bv. dö'manë-Qr motat dun, dominé moet dat doen.

§ 328. b. van de 3e ps.

masc.

Sing. nom. hij, hlhi, -9 hij. dat. acc. om

ace.

Plur. nom. zij, Z9, zij. dat. ace. z»

B. Bezittelijke.

§ 329. Sing. mvn mijn, ów je, zvn zijn.

Plur. óns, ons, — uw o-gr hun.

De flexie is die van de zwakke adjectiva Bv. Sing. masc. mvn^n, neutr. mm, fem. mi'nd, PI. mviid.

neutr. fem.

%t, heb. zij, Z9, zij. lt o-zr

Zd

Sluiten