Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brom$l, braambes m. 76, 259.

brus, schuim 110, 185. brük, broekland n. 104, 169. briin, bruin.

briit, bruid f. 112, 210, 246.

bruji, broeden 105.

brü%r, broeder m. 205, 300.

buk, buik m. 110.

bul, menigte, hoop f. g»

hë'lgbul een heele hoop. bük, boek n. 104, 149, 315. ftwte, buiten 112, 135, 246, 324.

bug», buigen 86, 111, 247, 358.

buk, beuk m. 105. buk^l, beukenoot 317. bul, buidel m. 111, 167,205, 300.

bü%t, buurt f. 111, 177 , 201 aanm.

buts, aanblazen, van vuur gezegd 185, 195.

Dada, derde 172, 206, 289,

291, 326. dax, dag m. 61, 141, 202,

262, 316, 319. dak, dak n. 60, 202, 219. dam, nest m. van een varken gezegd.

damp, rook, wasem, damp m.

60, 183. da^k, dank 219. darzp, dorp n. 175, 277. dar%m, darm m. 149, 315, 316.

das, das, halsdoek m. 234. daxs, dagelijks, overdag 312. dejl», deelen 116, 378. dekd, dekken 67, 240. del, laagte in het land m. dempzx, kortademig. den, die 151, 330, 331. den, denneboom m. de)]Jkd, denken 67, 144, 181 aanm. 212, 219, 275, 298, 380. del, deel m. 73. dix, dicht 103. diss, deze 77, 217, 333. dis%l, disselboom m. 103,

275. dis%h, twisten. dê-g^r, door en door. dë'x, deeg 115, 227. dê-l, deel, menigte, hoop m. gn hë-ltfidê-leen heele hoop 115.

dê%n, deerne, meisje f. 317. dvk, dijk m. 202. di f, dief m. 125, 143, 145, 202. 316.

Sluiten