Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g$not voordeel n. 80, 197. 99,n<>Xi genoeg 107, 136. g%ri%, gerecht, rechtbank n.

77, 252. g%sti%, gesticht n. 194. gitïïg», getuige 128. gevaar, voertuig n. g$voir, gevaar n. 92. g%vül, gevoel n. 105. g%war, gewaar 61. giwelt, geweld n. 64, aanm. 256.

g%wi%, gewicht n 77. g%wol%f, gewelf n. 136. g%wó-n, gewoon 90. g%zix, gezicht n. 77, 252. gejsal, geesel m. gek, gek.

gel^x, geelachtig, bleek 72,

167, 226 gelyp, weelderig, groen, bronstig 72, 167, 183, 226. geit, geld n. 197. ge>$l», heen en weer loopen

182. ges, gist f. gëf, gaaf 93, 189. gel, geel 73, 165, 167, 323. gêqn, gaarne 74, 269. gêv9, geven 73, 78, 143, 181, aanm. 3, 212, 263, 361.

gë'%r, geer 115.

9V, gij, jÜ 102> 327-

gm, geen 336.

gë's, geest 115.

gi's?l, schraal

g'rra, geeren 117.

gvtd, gieten 86, 125, 358.

glas, glas n. 152, 315, 316.

glip, glvj», glijden 100.

gloyw, helder uit de oogen

ziende. glfy», doen gloeien 106. glo v9, gelooven 91, 121,

136, 142. glupwx, gluiperig. glüt, gloed m. 104. glïï)&, gloeien (intrans.) 154,

166, 294. golt, goud n. 80, 210, 226. gijps, een handvol f. gon, gaan 373. gö'%r, vuil 120. goldd, gulden 89. gons, gunnen 89. gons, gindsche 76, 153

aanm. 180, 226, 259. gont, gont%t, ginds 153

aanm. 259. gonzd, afgunstig kijken. graf, graf n. 60. graf, sloot f. 61. grax, graag, gaarne 61.

Sluiten