Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melk^t, hom. kiit#t kuit. mem, tepel f. 67. men%x> menig 336. meiy», mengen 67. mëjd, maaien 154. mël, meel 73, 165. met», meten. mëtjs, meisje n. më-ps, tenger, teer. midïx, middag f. Zie mir^x

208 aanm. midd, midden 208, 324. mtl%svn», medicijnen. minder, minder 306. mms, mensch m. 70,178,218,

221, 304. mir%x, middag f. 309. mis, mest 77. misa, missen 217. mrt, mijt f.

klein; niet lekker. mrra, zeuren. moldir, malder 276, 319. mota, moeten 371. motrëgd, stofregen. monw, mouw f. 123. mol, maal 167. mol, koe, die voor de eerste

keer melk is, 92. m'ónt, maand f. 92, 143, 319. mot, maat 92, 197. möt%x, matig 142.

möl, molen f. 82. möld%r, molenaar. mof, mof 88. möjta, moeite f. 107. mót, mist f.

mö'ir, wijfjeskonijn 104, 205. möj, mooi 144. mox, mug 89, 178, 223, 316.

mol, stofzand 89. mom%te, eten, zooals iemand

die geen tanden heeft, «wndgfcj-meerderjarig 89. mos, musch 221. mot, mud 89, 319. iriïrgd, mogen, naast mag». mf(d$r, moeder f. 104, 205 aanm.

mus, gestampte kool n.

Nax, nacht 60, 141, 233, 279.

nalfis, niet geheel, b.v. bij het knikkerspel in: nafys al%s.

nap, schotel 184.

nat, nat 60.

naf, naaf f.

nak$t} naakt 61, 140.

nam, naam 179, 181 aanm. 3.

navtf, navel.

nes, nest 72.

Sluiten