Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. TEKST EN VERKLARING VAN DEN SYLLABUS.

In hetgeen volgt wordt de tekst der Syllabus-vertaling en de verklaring der afzonderlijke Syllabusstellingen gegeven. Bij de verklaring wordt de aan de dwaling van de Syllabus-stelling tegenoverstaande Katholieke leer gevoegd. Duidelijkshalve werd bij verscheidene stellingen in plaats van de contradictoire, de contraire tegenstelling gekozen, waar deze leer wel niet volgens de veroordeelde stelling', maar van elders vaststaat. De volgende §§ en cijfers stemmen overeen met de nummering der stellingen van den Syllabus.

VERZAMELING (SYLLABUS)

der voornaamste dwalingen van onzen tijd, die in consistorietoespraken, encyclieken en andere Apostolische brieven van Paus Pius IX veroordeeld werden.

§ 1. Pantheïsme, Naturalisme en volstrekt Rationalisme (zijn dwalingen).

De samenhang der in § 1 van den Syllabus veroordeelde religieuze gronddwalingen (stellingen 1—7) is de volgende. Bestaat er geen oneindig volmaakte persoonlijke God (1—2), dan is de menscli God. Derhalve bestaat er geene goddelijke wereldregeering en de menschelijke rede is het hoogste (3). Zij is de bron van den godsdienst (4), buiten haar bestaat geene openbaring (5). De christelijke openbaring is onverstandig (6) en gedeeltelijk fabelachtig (7).

404

Sluiten