Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring de burgerlijke verdraagzaamheid toestaan en beoefenen, waar zij eens noodzakelijk geworden is. De burgerlijke verdraagzaamheid staat toe, dat de andersdenkenden vrij volgens hunne overtuiging leven en dezelfde burgerlijke rechten genieten als de Katholieken (burgerlijke gelijkheid). Zij kan zeer dikwijls eene noodzakelijkheid, derhalve ook een eisch der politieke wijsheid en der naastenliefde zijn. Ja, waar eens de burgerlijke gelijkstelling van verscheidene belijdenissen door grondwet of verdragen verzekerd is, wordt het ook een eisch van trouw en rechtvaardigheid, die te laten bestaan."

Latitudinarisme is zakelijk hetzelfde als indifferentisme. Wijdhartigheid tegenover het goede is goed. Wijdhartigheid tegenover het slechte is slecht of een noodzakelijk kwaad.

Samenhang: Indien de mensch eiken willekeurigen godsdienst kan omhelzen (15), dan kan hij ook in eiken willekeurigen godsdienst zalig worden (16), ten minste in een christelijke geloofsgenootschap (17), b.v. in het Protestantisme. (18).

15. Syllabus-stelling: „Het staat iederen mensch vrij dien godsdienst te omhelzen en te belijden, welken hij, door het licht der rede geleid, voor waar houdt".

Bij deze stelling moet er in 't bijzonder de nadruk op gelegd worden, dat zij slechts in den zin van den steller veroordeeld is. Zij is namelijk ontleend aan het zesdeelige werk van den hoofd-bibliothecaris Franz de Paula Gonzalez Vigil (1792—1875): Defensa de la autoridad de los gobernios y de los obispos contra

427

Sluiten