Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet slechts aan de Jurisdictie der Kerk onttrokken, maar zij staan ook in het uitmaken van jurisdictiekvvestiën boven de Kerk".

Om dezelfde reden onjuist als stelling 42. In godsdienstige zaken zijn koningen en vorsten even goed ondergeschikt aan het kerkelijk gezag, als de eenvoudige geloovige. Paus Pius IX schreef den- 7. Aug. 1873 aan keizer Wilhelm I. dat iedereen die gedoopt was, op een of andere wijze den Paus toebehoorde. .,Het Katholieke Staatsopperhoofd, zelf lid der Kerk, ;s aan het Kerkelijk Recht onderworpen; en zal nooit aan het recht der Kerk weerstand bieden, maar veel meer de bevordering der Kerkelijke belangen zooveel mogelijk ter harte nemen". (Staatslexikon III, 468).

Katholieke leer: Koningen en vorsten zijn niet slechts niet aan de Jurisdictie der Kerk onttrokken, maar zij staan ook in het uitmaken van jurisdictie-kwestiën onder de Kerk.

55. Syllabus-stelling: „De Kerk moet van den staat, en de staat van de Kerk gescheiden worden".

De scheiding van Kerk en staat is geen ideaal, maar de vvederzijdsche goede verstandhouding der beide machten. De scheiding is het kleinere kwaad tegenover het staatskerkwezen, de onderdrukking der Kerk door den staat. Komt het tot eene scheiding, zooals zij in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika reeds bestaat (daarom wordt dit systeem Amerikanisme genoemd), dan is de staat verplicht, aan de Kerk althans volle vrijheid te laten. Het gedrag der tegenwoordige Fransche machthebbers bij de scheiding, is een hoon

480

Sluiten