Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de in den ban gedane denkers", (27) telt Hoensbroech o. a. op: Abelardus, Luther, Ovidius, d'Alembert, Hobbes, Heine, de la Mettrie, Hume, Macchiavelli, Voltaire, Zola. Wanneer Hoensbroech al deze dichters en denkers tegelijk in bescherming wil nemen, dan moet hij zich vele specifiek verschillende hersens aanschaffen. „Het ingrijpen van Rome in alle wetenschappen, ook in de geneeskunde" (29) is geen ingrijpen,' maar een afweer van inbreuken op het religieus-zedelijk gebied. Wanneer de congregatie der inquisitie (eene pauselijke gezaghebbende instelling) de Kraniotomie (schedelkneuzing) verboden heeft, zoo was de oorzaak van het verbod daarin gelegen, dat de Kraniotomie moord is en dat ook artsen niet mogen' moorden. Van een intellectueel gebonden zijn der Katholieke schrijvers door de 22. Stelling van den Syllabus kan .geen sprake zijn daar de Katholieke schrijvers evenzoo goed als de niet-Katholieke door de waarheid gebonden zijn. Eene andere vervalsching van Hoensbroech is de bewering, dat het vaticaansche concilie ,,de beheersching der wetenschap tot dogma verheven heeft" (35). Het concilie spreekt slechts van de „onechte wetenschap" en proclameert uitdrukkelijk de vrijheid van elke wetenschap. Het is onwaar, dat „geen wetenschappelijk onderzoek tot het resultaat mag komen, dat het een of andere concilie wegens dwang en onvrijheid, dat de een of andere pauskeuze wegens simonie of omkooping onwettig geweest is". (35). De Katholiek mag en moet naar de geschiedkundige waarheid even zoo onbevangen onderzoek doen als ieder ander.

Leo XIII heeft daartoe nog uitdrukkelijk vermaand. Zeer karakteristiek voor de gezindheid van den voormaligen Jezuïet is het, dat hij zelfs de vrijmetselarij, deze gezworen vijandin van den positieven godsdienst,

508

Sluiten