Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Analyse van de zilvergroep.

Het verzamelen der chloriden van Ag, Hg' en Pb.

De te analyseeren oplossing, die neutrale of zure reactie moet bezitten, wordt druppelsgewijze bedeeld met zoutzuur. Een blijvend neerslag kan bestaan uit de chloriden AgCl, HgCl, PbClg. Indien het precipitaat slechts gering is, verdient het de voorkeur om het door centriflgeeren in de punt van een nauw uitloopend buisje te verzamelen. Is het daarentegen overvloedig, dan kan een gewoon filter dienst doen. Noodig blijft echter in ieder geval om het neerslag dan vooraf door bezinking en afgieting zoo veel mogelijk van de bovenstaande zoutzure oplossing (zie de volgende groep) te bevrijden en met veel water te overgieten. Alleen wanneer daarbij nog vrij veel neerslag overblijft wordt het op een filter gebracht. Doch indien het in veel water bijna geheel oplost, (en dus grootendeels bestond uit loodchloride) wordt het kleine restant weer beter in een centrifugebuisje verzameld.

Het uitwasschen van het neerslag geschiedt met water van kamertemperatuur totdat de zure reactie op lakmoespapier is verdwenen. Daardoor is het wel niet volledig van de in oplossing gebleven overige

i

Sluiten