Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tweede hoofdbewerking, die op het resteerende chloridenmengsel (AgCl -(- HgCl) wordt toegepast, kan in het algemeen niet zijn behandeling niet ammonia, om de storende werking, die dan aanwezigheid van Hg heeft op de kristallisatie van het AgCl (zie Ag,a). Wel kan men zich hier eenvoudig door aanstippen met ammonia omtrent den aaid van het residu oriönteeren, daar de aanwezigheid van veel HgCl het in dat geval zwart kleurt, die van weinig HgCl grijs. Deze grijskleuring is nog goed zichtbaar bij Ag : Hg =100: 1 en is riauwlijks waar te nemen bij 500:1, mits dan het AgCl niet onder lichtiuvloed zelve gekleurd is. Men laat na deze waarnoming het spooi ammonia weer door zachte verwarming verdwijnen.

Ier oplossing van HgCl wordt het residu met koningswater (1 dr. HNO, -f 3 dr. HOI) verwarmd en voorzichtig tot droog afgedampt. Vooral de verwijdering van de laatste hoeveelheden zuur moet onder verwarming hoog boven het microvlammetje en onder afblazen geschieden, teneinde verlies van sporen HgCl, te voorkomen. Het residu wordt inet een druppel water verwarmd, deze afgesleept en op de andere hoek van het voorwerpglas voorzichtig tot droog verdampt. Op een eventueel residu, bestaande uit spichtige kristalnaaldjes van HgClj, wordt op Hg gereageerd bij voorkeur met reactie c, daar die met KI door de mogelijke aanwezigheid van resten PbCl3 hier minder aangewezen is. Blijkt nog veel PbCl2 aanwezig te zijn, dat door zijne hoeveelheid ook de reactie zou kunnen storen, dan kan men zich door indampen van den druppel op het verwarmde voorwerpglas onder gelijktijdig afsleepen gemakkelijk van de grootste hoeveelheid loodchloride bevrijden.

Uit het nu achtergebleven residu worden HgCl2 en eventueele resten PbClj volledig verwijderd door herhaald uit te wasschen met warm water, waartoe men telkens een groote druppel water opplaatst, daarmede verwarmd en de oplossing wegzuigt met filtreerpapier, dut opgevouwen is tot een matig dik pakketje'). Het achterblijvende neerslag - indien het veel is, een gedeelte ervan - wordt geïdentificeerd als AgCl volgens een der reacties a of b.

Wat de grensverhoudingen betreft, in welke de beschreven bewerkingen bij aanwending van ongeveer 10 inG neerslag op het voorwerpglas nog kunnen worden uitgevoerd, zoo is de uittrekking van

'L Voor dit wegzuigen van waschvloeistof leent zich het best een los

voriii filtreerpapier, dat de grootste zuigcapaciteit heeft, maar om

I?ri au- Van "?eT « te voorkomen, wordt overtrokken met een stukje giciu iiici 601 pHpior.

Sluiten