Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van kobalt nog vooraf bovendien ammonium-acetaat ter opheldering aan den met ammonia bedeelden druppel toe te voegen om daarna de reactie op nikkel onveranderd te kunnen uitvoeren. Alleen is het bij aanwezigheid van zeer veel kobalt beter te handelen volgens Tschugaeff en de oplossing in een reageerbuisje met overmaat ammonia en met lucht te schudden tot eene bruine oplossing van complexe kobaltiaken ontstaan is, waarin dan de nikkelreactie als boven wordt uitgevoerd.

Met deze reactie is bijv. nikkel in gewone kobaltzouten van den handel aantoonbaar en zij is volgens Tsghugaeff nog geldig bij eene verhouding van Ni : Co = 1 : 5000.

Scheiding van kobalt en nikkel.

Bij de analyse van een mengsel dezer beide metalen, die bij den gewonen gang van afscheiding, als sulfiden te voorschijn komen en dan door oplossen in koningswater en afdampen op het waterbad als chloriden verkregen worden, kan allereerst bij wijze van voorproef op kobalt de reactie b en op nikkel de reactie b worden ingesteld.

Het is mogelijk dat beide dan rechtstreeks worden aangetoond, maar indien dit niet het geval is, moet een deel van de oplossing der chloriden in een reageerbuis bedeeld worden met kaliumnitriet (liefst vast) en azijnzuur in overmaat en eenige uren blijven staan.

Na bezinking, of zoo noodig uitcentrifugeeren, wordt een druppel van de heldere bovenstaande vloeistof — die, opnieuw met KN02 en azijnzuur bedeeld, geen afscheiding meer geven mag - op nikkel onderzocht, hetgeen nu zoowel met reactie a als b kan gebeuren.

Om de aanwezigheid van kobalt te bevestigen wordt het gele neerslag van kaliumkobaltnitriet uitgewasschen (zeer kleine hoeveelheden liefst door centrifugeeren), dan opgelost in kokend zoutzuur, deze oplossing op het voorwerpglas afgedampt tot droog en op het residu de reactie b op Co ingesteld.

De gevoeligheid van de erkenning volgens deze methode is groot genoeg om zoowel nikkel in handels-kobaltzouten als kobalt in handels-nikkelzouten aan te toonen.

Reacties op ijzer.

Hoewel door Haushofer (Mikroscop. Reaktionen, bl. 48) en door Behrens (Mikrochem. Anal., bl. 101) zeer goede reacties op ijzer aangegeven zijn, die op kristalafscheidingen berusten, zijn deze in de practijk geheel ontbeerlijk en worden zoowel in gevoeligheid als

Sluiten