Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

magnesium in tegenwoordigheid van calcium begrensd en bevond ik haai' nog bruikbaar bij 1:50, doch niet meer bij 1:250 voor Mg: Ca.

Behalve door het groepreagens ammoniunicarbonaat kan Ca ook, vóór de reactie op Mg, verwijderd worden door het als oxalaat te precipiteeren en na afdamping tot droog en opnemen van het residu in koud water, de oplossing, die Mg kan bevatten, van het neerslag af te sleepen. Indien deze oplossing tot droog wordt verdampt en het residu door verhitting van de overmaat oxaalzuur bevrijd, kan de achterblijvende rest opgelost worden in zoutzuur, afgedampt tot droog en op de gewone wijze gebruikt om op magnesium te reageeren. Deze wijze van doen is althans toereikend oiu de geringe sporen calcium te verwijderen, die bij den gewonen gang van analyse het magnesium nog kunnen vergezellen ten gevolge van het in oplossing gebleven calciumcarbonaat.

b. Over de precipitatie van magnesium door ferrucyaankalium en de overeenkomst dezer afscheiding met calciuinferrocyanide zie bl. 114-115.

Reacties op lithium.

Bij dit metaal dient vooropgesteld te worden dat de gevoeligheid der microchemische reacties nog niet met die der spectraalanalytische kan wedijveren en dat aan alle bekende kristallisaties van lithiumzouten eene zekere vaagheid en inconstantheid van vorm eigen is, die de behoefte aan betere reactieproducten doet gevoelen.

a. Lithium fluoride scheidt zich door ammoniumfluoride uit oplossingen van neutrale lithiumzouten, indien deze tamelijk verdund zijn, in fraaie, kubische, zwak lichtbrekende kristallen af, die door Behrens (Anleit., bl. 35) nader beschreven zijn. Evenwel is bij deze reactie ook de afscheiding van het kubische natrium fluoride (oplosb. 1 : 25) niet uitgesloten. Bovendien geeft magnesium een precipitaat met ainmoniumfluoride, hetwelk meerendeels uit kleine lensvormige kristalletjes bestaat, doch voor een deel ook wel uit zwak polariseerende, meer vierkante vormen. In ieder geval is de herkenning van lithium naast magnesium met deze reactie ondoenlijk.

b. Lithiuinphosphaat heeft den vorm van kleine spoelvormige kristalletjes, van welke Haoshofer (Mikr. Reakt., bl. 91) eene goede afbeelding geeft. Het vormt zich het snelst door zachte verwarming eener niet al te verdunde oplossing van een lithiuinzout (ook sulfaat) met

Sluiten