Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Het Koolzuur.

Het eerste bestanddeel van mijn mengsels was het koolzuur; om snel te kunnen werken en groote hoeveelheden tot mijne beschikking te hebben, werd hiertoe gebruikt het koolzuur, dat in den handel voorkomt in de bekende ijzeren bussen, nadat het eerst een zuiveringsproces had ondergaan. Dit bestond hierin, dat ik het in een kleiner reservoir deed overdistilleeren en nu door koken bij lage temperatuur van lucht en andere gassen bevrijdde. Voor het in de compressiebuis werd toegelaten, werd het zorgvuldig met chloorcalcium, zwavelzuur en phosphorpentoxyde gedroogd.

Een met dit koolzuur gevulde Cailletetbuis werd in den compressietoestel van Cailletet!), die ook bij de

1) Ann. de chim. et de phys. (5) 15.

Sluiten