Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Het Chloormethyl.

Om dezelfde reden, als bij het koolzuur werd opgegeven, bezigde ik als tweede stof het chloormethyl, dat ook in den handel voorkomt. De kritische temperatuur, die 143° bleek te bedragen, ligt niet te dicht bij die van koolzuur en is toch nog gemakkelijk te bereiken, zoodat een systematisch onderzoek tusschen en buiten de beide kritische temperaturen mogelijk was. Het werd op dezelfde wijze als het koolzuur behandeld. Daar van dit gas geen isothermen bekend zijn, moest met de bepaling hiervan een aanvang worden gemaakt.

Een Cailletetbuis werd hiertoe van een verdeeling voorzien en met zorg gecalibreerd; de geheele inhoud werd bepaald en de buis vervolgens gevuld door beurtelings

Sluiten