Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd. Aan den roerder zijn de thermometers bevestigd; deze directe temperatuurbepaling is te verkiezen boven de indirecte uit den druk, waarvan Ramsay and Young') gebruik maken.

De vloeistoffen, die in het dampbad gebruikt werden, zijn methylalcohol, aethylalcohol, water, amylalcohol, terpentijnolie, aniline.

Als manometer deed dienst een met droge, koolzuurvrije lucht gevulde Cailletetbuis, die geheel op dezelfde wijze was behandeld als de chloormethylbuis, en gedurende de proeven in een waterbad stond.

De aflezingen aan de beide buizen geschiedde ter vereenvoudiging niet met een kathetometer, doch met een andere afleesinrichting, die aflezingen tot 0.1 mM. toeliet. Ze bestaat uit een glazen schaal, half met een reep spiegel bedekt, die vlak tegen het damp- resp. vloeistofbad bevestigd is. Een afleesfout van 0.1 m.M. geeft slechts bij de kleinste volumina, die te pas komen, een fout, die grooter is dan één duizendste.

De bij den toestel behoorende pomp van Ducretet werd later vervangen door een andere van Schaffer und Budenberg, die o. a. dit voordeel heeft, dat de drukregelaar van het eigenlijke pompgedeelte door een hoogedrukkraan kan worden afgescheiden.

1) Zie bijv. Phil. Trans. 178.

Sluiten