Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De thermometers zijn van Geissler1); ze zijn kleinen daardoor zeer handig in het gebruik ; gedurende en na de proeven werden telkens nul- en kookpunten bepaald, en ten slotte werden ze met een standaardthermometer van Fastré tusschen 0° en 100° vergeleken. Voor de reductie op de luchtthermometerschaal werd een gemiddelde correctie aangebracht uit de tabellen van Landolt en Bernstein. Een directe vergelijking met den luchtthermometer moest tot nu toe achterwege blijven; de kleine wijzigingen, die sommige temperaturen hierdoor nog zullen kunnen ondergaan, zullen overeenkomstige veranderingen van enkele constanten met zich brengen (Blz. 50).

Als eenheid van volume werd gebezigd het volumen der stof bij 0 graden en éen atmosfeer. Dit werd bepaald uit temperatuur, barometerstand en drukverschil binnen en buiten de buis. Als spanningscoëfficiënt van chloormethyl, waarvan de waarde mij onbekend was, voerde ik in 0.00371. In de volumeeenheid blijft zoodoende een kleine onzekerheid, die echter zal kunnen worden weggenomen, zoodra de noodige bepalingen, waarmede ik op het oogenblik bezig ben, zijn afgeloopen. De correctie aan de berekende constanten, die zeker niet meer zal bedragen dan 0.001, kan dan gemakkelijk worden aangebracht.

Om de aanwijzingen van den luchtmanometer tot at-

1) Chem. Centralblatt. 58, 131.

Sluiten