Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46° gelegen is. Aanvankelijk, toen de oorzaak van die veranderingen mij nog onbekend was, verkeerde ik in de grootste verlegenheid, en meende met een verandering van het gas, onder den invloed van de warmte en het kwik te doen hebben. Een afzonderlijk onderzoek hieromtrent, waarbij binnen een glazen buis een hoeveelheid chloormethyl langen tijd met kwik op 100° werd verwarmd, leidde tot geen bevestiging. Het denkbeeld van de onvoldoende menging bracht verademing. Later is me gebleken, dat dezelfde verschijnselen reeds door anderen waren opgemerkt1).

Bij de waarnemingen in een lange buis van kleine doorsnede leveren die verschijnselen groote last op. De zekerheid van voldoende menging kan men slechts verkrijgen door het mengsel langen tijd (bij Andrews soms twintig uren) in den gastoestand te houden en bij een temperatuur boven de kritische tot een klein volumen samen te persen. Doch de waarneming van condensatieverschijnselen wordt op die wijze haast ondoenlijk.

Ten einde nu dien invloed weg te nemen en de metingen dus minder tijdroovend en een nauwkeurige waarneming van de condensatieverschijnselen mogelijk te maken, werd een proef genomen meteen roerdertje binnen in de buis, die goed slaagde. Het bestaat uit een week-

1) Andrews, Phil. Trans. 178. Ramsay and Young, Journ. Chem.Soc. 51.

Sluiten