Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de K en een willekeurig aangenomen /3, benevens de voorloopige waarde van R, werden uit de waarnemingen de b'a berekend, en de p zoolang gevarieerd, totdat de Vs constant geworden waren en de b -f- (3 ongeveer gelijk aan de berekende waarde er van. Nu werd de R vastgesteld met behulp van de formule:

!1+2-73aV^i(1-i,,-R273

en nu met de nieuwe R de geheele berekening herhaald van het begin af.

Op die wijze werden ten slotte de volgende waarden gevonden:

K = 6.5586, 1 + 13 = 0.00800, R = 0.003746, /3 — 0.00175 dus & = 0.00125.

Ter vergelijking met de uitkomsten der isotherm-bepalingen, zijn in de tabellen I —YII de berekende t's aangegeven. De overeenstemming der waarden uit dampvolumina afgeleid bij één temperatuur is zeer voldoende; vooral wanneer men in aanmerking neemt den grooten invloed, die onvermijdelijke afleesfouten op de waarde van b hebben. In de waarde van b bij verschillende temperaturen is een zekere gang niet te miskennen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hierin nog verbetering te brengen zou zijn, door de constanten kleine wijzigingen te

doen ondergaan en geen direct gebruik te maken van

4

Sluiten