Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en met deze verhouding K, /3 en b van Sarrau op de door mij gebezigde volumeeenheid omgerekend.

Zoo vond ik:

K = 2.1206, 13 — 0.000956, h = 0.000872, R = 0.003688.

Slechts K wijkt eenigszins aanmerkelijk van de waarde van Clausius af; de b van Sarrau is nog iets grooter dan die van Clausius 87 > 84, de (3 iets kleiner 96 < 98. Berekent men met deze nieuwe constanten en met die van Clausius eenzelfden isotherm, dan vindt men grootere verschillen, dan men verwachten zou. Daar de herleiding van Sarrau's constanten onzeker is, heb ik me bij de berekeningen van de waarden van Clausius bediend en de correcties van Amagat aan de drukken aangebracht.

Het zoeken naar formules, die het gedrag der mengsels voorstellen, wordt een lastig werk. Het hulpmiddel, dat we bij het chloormethyl bezigden, om benaderde waarden voor de constanten te vinden, nl. uit de kritische gegevens, kan hier niet worden gebruikt, omdat, gelijk werd opgemerkt, het kritische punt bij mengsels geheel andere eigenschappen heeft dan bij enkelvoudige stoffen en dus ook de eenvoudige betrekkingen tusschen die gegevens en de constanten niet bestaan.

Dat de formule van Van der Waals zou zijn toe te

Sluiten