Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

passen zal wel niemand verwachten, na de resultaten hiermede bij het chloormethyl verkregen. Voor een mengsel van twee stoffen is de gedaante dier formule dezelfde als voor één stof, terwijl de constanten dezen vorm hebben '):

a = «,(1 — xf + 2 al2x (1 — x) -1- a2x3

b — 6,(1 — x)2 + 2 bi2x (1 — x) -|- b^x3.

Ware deze te gebruiken, dan zou het vraagstuk heel wat eenvoudiger worden en zich tot de bepaling van twee constanten a12 en bis laten terugbrengen.

Reeds werd er op gewezen (blz. 46) dat bij de enkelvoudige stoffen voor iedere temperatuur een afzonderlijke a en b zouden moeten worden afgeleid; hetzelfde geldt natuurlijk voor de mengsels en de a12 en &12, die men uit die constanten zou moeten berekenen, zouden ook voor elke temperatuur andere waarden verkrijgen. De speling, die in de a en b mogelijk is, zou nu echter het vinden van betrouwbare a12's en &12's, waar het om te doen zou zijn, onmogelijk maken.

Nemen we de formule van Clausius, dan bestaat het bezwaar, dat door de invoering van de /3, die geen theoretische beteekenis heeft, de a haar uitsluitend karakter van aantrekkingsconstante verloren heeft, dat derhalve

1) Lorentz, Wied. Ann. 12.

Sluiten