Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omrekening van Clausius' constanten de b zouden doen veranderen, leerde mij, dat deze waarschijnlijk daardoor iets kleiner zou worden. Ik koos daarom 0.00075. Dat zoowel deze waarde als die van R niet volkomen vaststaan, doet niet veel ter zake, daar het er nu toch om te doen is, formules te vinden, die de isothermen kunnen beschrijven. We mogen de formules dus slechts als voorloopige beschouwen. Dat ik met de afleiding niet tot lateiheb gewacht, ligt hierin, dat ik me voor de berekeningen van Hoofdstuk VI liever van formules, dan van een graphische interpolatie wilde bedienen, welke mij bij een matig aantal punten, die op de isothermen moeten liggen, veel onzekerder voorkomt. Dit blijkt reeds hieruit, dat met de gevonden formules kleine rekenfouten werden ontdekt, die bij het opmaken der graphische isothermen aan mijn aandacht ontsnapt waren. Voor de berekening van (Hoofdstuk VII) zijn de formules bovendien geheel onmisbaar.

Slechts bij het tweede mengsel is het gelukt voor de

a den vorm — te gebruiken; om dit te bereiken moest de (3 een betrekkelijke groote waarde verkrijgen, zoodat een geregelde overgang van de /3's bij de mengsels en bestanddeelen verbroken is. De voorstelling van de isothermen van het eerste en derde mengsel vereischen een

eenigszins andere temperatuurfunctie voor a. Slechts bij

K

benadering voldoen de a's aan de betrekkingHieronder

Sluiten