Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het t^-vlak.

Een der belangrijkste toepassingen, die men van de toestandsvergelijking eener stof kan maken, is de afleiding van de maximum dampspanning en de specifieke volumina van verzadigde damp en vloeistof. Deze afleiding kan op verschillende wijzen, door berekening en graphisch, geschieden, die echter natuurlijk allen tot hetzelfde resultaat zullen leiden. Zoo kan men bijv. van de vrije energie gebruik maken, die gemakkelijk uit de toestandsvergelijking kan worden afgeleid; stelt men haar graphisch voor, dan zal een dubbelraaklijn de gevraagde druk en volumina doen kennen. Daar de vergelijking, die we voor het chloormethyl gevonden hebben, da vloeistofvolumina bij lage temperatuur niet goed voorstelt, zullen we daar geen schoone overeenstemming tusschen

Sluiten