Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

De beschrijving, die Rarasay and Young (Evap. and Diss. VII, Journ. Chem. Soc. 51, p. 763) geven van het gedrag van hun mengsel bij 219°.5, doet, in tegenstelling met hun eigen conclusie, vermoeden, dat dit punt het kritisch punt niet is.

V.

Galitzine's afleiding van de toestandsvergelijking van Clausius (Wied. Ann. 41) is onvoldoende.

VI.

De opmerking van Natanson (Kinetische Theorie unvollkommener Gase p. 30-31, Dorpat 1887), dat de moleculaire druk in de formule van Van der Waals f"j tot moeilijkheden aanleiding geeft, in verband met de onbekende werkingen aan den wand van het vat, is onjuist.

VIL

Ten onrechte meent Blümcke (Zeitschr. f. Phys. Chemie 6 p. 159 — 160, 8 p. 555 — 556), dat de vorm van den isotherm voor een mengsel van twee stoffen, in het geval ze zich in vloeibaren toestand slechts gedeeltelijk mengen, niet door een vergelijking van den derden graad is weer te geven.

Sluiten