Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. De Voortbrenging.

22. \ oortbrenging, verdeeling en gebruik; ziedaar de meest natuurlijke en algemeen aangenomen verdeeling der economie (n". 14). In deze en de twee volgende zullen wij een overzicht daarvan geven.

f oortbrengen in het algemeen is aan iets het aanzijn geven. Maar meer beperkt genomen : de economische voortbrenging, of de voortbrenging van economische goederen is in stoffelijke zaken eenige nuttigheid scheppen of de daarin reeds aanwezige vermeerderen. In de goederen heeft men immers steeds het economisch nut of het nut ter voldoening eener stoffelijke behoefte op het oog. Dat nut in eene zaak scheppen of verhoogen is voortbrengen.

De voortbrenging is niet het doel van het economisch leven. Men produceert niet om te produceeren. Zij is slechts een middel om aan de maatschappij de goederen, die daar noodig zijn, te verschaffen. Daarom moet zij zich regelen naar de behoeften.

De voortbrenger zelf beoogt zijn eigen nut en voordeel, maar uit haren aard dient zij tot het nut en het welzijn der geheele maatschappij. Daarom moet zij zoo zijn ingericht, dat én de voortbrengers én de maatschappij er wel bij varen.

23. Daar hoofdzakelijk op drie wijzen de stoffelijke goederen nuttig gemaakt kunnen worden, omvat de voortbrenging eene drievoudige taak: zij neemt de goederen der natuur in bezit, zij maakt ze geschikt tot verder

Sluiten