Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lation. Daarin wijst de schrijver als oorzaak der armoede aan, de wanverhouding tusschen de sterkte der bevolking en de hoeveelheid bestaansmiddelen, eene wanverhouding, die steeds dreigender wordt. Wanneer toch de bevolking in hare toeneming niet wordt gestuit, dan verdubbelt zij zich in het tijdsverloop van 25 jaar; zij heeft de neiging om aan te wassen in eene meetkundige reeks: 1, 2, 4, 8, 16, 32, (54, 128, 256. Daarentegen vermeerderen in dezelfde perioden de middelen van onderhoud volgens de rekenkundige reeks: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aldus zou na twee eeuwen de bevolking staan tot de hoeveelheid levensmiddelen als 256: 9. Feitelijk wordt echter het evenwicht niet voor langen tijd verbroken, omdat de toeneming der bevolking voortdurend door preventieve en door repressieve beletselen wordt gestremd. Het preventieve beletsel, bestaande in de onthouding van het huwelijk of althans van een vroegtijdig huwelijk, vermindert het aantal geboorten; de repressieve beletselen, alle voortkomend uit misdaad of ellende, verhoogen het sterftecijfer. Onthouding, misdaad en ellende houden de bevolking binnen de noodzakelijke grenzen. Doch daar de vrijwillige aanwending der repressieve middelen ongeoorloofd is, rest den mensch als eenig middel om de ellende der overbevolking te voorkomen, de onthouding van het huwelijk, door Malthus moral restraint genoemd.

Wie een huwelijk aangaat zonder de zekerheid te hebben, dat hij de daaruit voortkomende kinderen kan onderhouden, maakt zich schuldig tegenover de maatschappij. De arme derhalve, die zich aan een levensgezellin verbindt, verdient ieders verachting als een misdadiger, die

Sluiten