Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar gezin ontrukt en blijven de kinderen onverzorgd achter. Daarmee is het huisgezin verloren. Bij zijn thuiskomst vindt de vader in de woning niets in orde, en de moeder is te vermoeid om nog iets voor haar huishouden te doen. Ook de kinderen zijn bestemd voor de fabriek. Dikwijls arbeiden de leden van het huisgezin op verschillende fabrieken, en daar wordt dikwerf niet genoeg gewaakt voor de afscheiding der geslachten. Zoo worden ouders en kinderen van elkander vervreemd, en wat zulk een toestand voor de zedelijkheid beteekent, behoeft geen nadere aanduiding. De jongen verdient dikwijls te veel voor zijn jaren en maakt zich onafhankelijk van zijn ouders, bij wie hij als kostganger inwoont tegen betaling van een kostgeld. Het meisje staat bloot aan allerlei verleiding. Door de zorgeloosheid, in zulke omstandigheden zoo begrijpelijk, geleid of misschien door andere redenen gedrongen, sluit zij een vroegtijdig huwelijk. Maar onervaren in alle huiselijke verrichtingen, vermag ook zij niet een huisgezin gelukkig te maken. Voeg daarbij den toestand der woningen, ellendige verblijfplaatsen, waar vele menschen bij elkaar geborgen worden ten koste van gezondheid en zedelijkheid en met verwoesting van het familieleven. Die toestand is eene quaestie op zichzelve geworden. Eigenlijkhebben zij geen vaste woonplaats; want de arbeiders zijn eene vlottende bevolking geworden. Wat blijft er dan over van het huisgezin des arbeiders, van die kweekschool van allerlei deugden, van die toevlucht voor de zedelijkheid?

49. 3°. „Ellendig en onwaardig bestaan."

Dat bij de verbreking van allerlei maatschappelijke

Sluiten