Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100. Vooreerst wat moeten wij den staat ontzeggen?

Men heeft den staat toegedacht een dounnium a/tnm, een zeker hooger eigendomsrecht, waaraan dat der burgers ondergeschikt zou zijn. Dezen zijn min of meer beheerders van goederen, die eigenlijk ten volle aan den staat toehooren. Door er over te beschikken maakt de staat eenvoudig gebruik van een strikt eigendomsrecht. — Dat is absoluut valsch. De burgers genieten den vollen eigendom over hunne goederen zonder daarvoor de minste opdracht van den staat te behoeven. Zij zouden anders geheel overgeleverd zijn aan de willekeur van den staat, die altijd als eigenaar oppermachtig kon optreden, zonder ooit aan de rechtvaardigheid te kort te doen.

Eveneens ontzeggen wij den staat het recht om het bijzonder eigendomsrecht af te schaffen, dat hij trouwens zelf niet heeft geschapen. Zijn hoofddoel is niet de vernietiging, maar de bescherming van de rechten der burgers, en wel voornamelijk van die rechten, welke zij krachtens de natuurwet en onafhankelijk van den staat hebben verkregen. En daartoe behoort, gelijk wij zagen, het eigendomsrecht. Juist het veilige en ongestoorde bezit hunner goederen is een van de eerste voordeden, die de menschen in de burgerlijke maatschappij zoeken.

Zelfs ontkennen wij in den staat, eveneens op grond van het vroeger betoogde, elke rechtxlreekschc bevoegdheid op het bijzonder eigendomsrecht. Hij mag de regeling daarvan niet nastreven als zijn eigenlijk doel, dat aan geen ander doel ondergeschikt is. ^ an eenige verdeeling der stoffelijke goederen door den staat, om iedereen een behoorlijk deel te verzekeren, kan geen sprake zijn.

Sluiten