Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Het Liberalisme.

Onderscheidene sociale systemen zijn er uitgedacht, die alle volgens hunne aanhangers de eenig juiste beginselen behelzen, volgens welke de sociale quaestie kan worden opgelost en eene gezonde maatschappelijke orde gevestigd. Zij kunnen tot deze drie hoofdtypen worden teruggebracht: het liberale, het socialistische en het christelijke stelsel. Om ze met een enkel woord te teekenen : het liberale beginsel sluit den staat geheel buiten het economisch gebied, het socialisme daarentegen geeft de gemeenschap alles in handen, de christelijke richting beweegt zich daartusschen door. Wij kunnen thans de waarde dezer stelsels onderzoeken, nadat wij de beginselen uiteengezet hebben, waarop onze schatting moet steunen.

Het starre liberalisme op economisch gebied heeft bankroet geslagen. Men heeft er nog een gematigd liberalisme van overgehouden. Nochtans aan de beginselen heeft men niet verzaakt. Deze beheerschen nog voor een groot deel het openbare leven. Vooral de industriëele wereld, ook zelfs bij hen, die voor hun overig leven geheel andere

Sluiten