Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontdekken in sommige der eerste christengemeenten en in de kloosterorden; maar dat dankt zijn welslagen aan omstandigheden, waarin het menschdom in zijn geheel of ook maar voor een aanzienlijk deel nooit heeft geleefd.

I hans wordt ons weer eene communistische samenleving voorgespiegeld, niet meer als mogelijk en wenschelijk, maar als reeds met onverbiddelijke noodzakelijkheid naderend. Een theorie met een ontzettend vertoon van geleerdheid wijst hare grondslagen en hare ontwikkeling aan. \ an de heerlijkheden van dien toekomststaat w oi den ofwel uit spot, ofwel naar men voorgeeft in ernst allerlei schilderingen gegeven. De aanhangers van dat stelsel zijn niet meer enkele verwaaide geleerden. Maar de denkbeelden zijn doorgedrongen in de massa, wekken de geestdrift op, breiden zich in steeds wijder kringen uit, en schijnen onvermijdelijk eene sociale onwenteling voor te bereiden. Het is zaak dat communistische stelsel, het moderne socialisme, met allen ernst te beschouwen. Want terwijl zijn voorstanders het aandienen als de zekere, de volkomene, maar ook de eenige oplossing der sociale quaestie, moeten wij het veroordeelen als de meest verwoestende dwaling, waarmee ooit de maatschappij is bedreigd.

117. Gelijk de sociale quaestie in de eerste plaats op economisch gebied ligt, zoo is ook het socialisme rechtstreeks en onmiddellijk een economisch stelsel. Van die zijde beschouwd noemt het als zijn hoofddogma kortheidshalve de afschaffing van den privaten eigendom. Dit diene men goed te verstaan. Aan eene gelijkmatige ver-

Sluiten