Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar de consequente toepassing der beginselen, maar nu ten bate van den vierden stand. (Hoofdst. VII, § 3).

Dezelfde beginselen, maar aan den kant der socialisten grooter consequentie. Dezelfde atheïstische en materialistische levensbeschouwing; dezelfde verachting van Goddelijke wetten; dezelfde erkenning van noodzakelijke natuurwetten; dezelfde overschatting van de waarde van handenarbeid en in het algemeen van het economisch leven; dezelfde zucht naar volkomen gelijkheid, maar nu niet alleen in politieke rechten, ook in bezit; dezelfde centralisatie in naam der individuëele vrijheid, maar nu ook op economisch gebied. Inderdaad de socialisten brengen thans de liberale beginselen in toepassing ten gunste van het proletariaat, tegen de bourgeoisie, die er zoo lang de voordeelen van genoten heeft.

130. In § 1 van dit Hoofdst. beschreven wij het wezen van het socialisme als economisch stelsel; maar daarmede is niet alles over deze dwaling gezegd. De goddelooze beginselen, waaruit het voortkomt, en de afschuwelijke aanhangsels, waarmee het zich omkleedt, maken het moderne socialisme tot eene monsterachtige dwaling. Wat wij van de sociale quaestie zeiden, dat zij wel onmiddellijk gesteld wordt op economisch gebied, maar daarbinnen volstrekt niet besloten blijft, geldt evenzeer voor het socialisme (Verg. nos. 41, 50 en vlg.). Het is inderdaad de algemeene loochening. Het stelt zich vijandig tegenover God en godsdienst. Bebel verklaarde het publiek in den Rijksdag. Te recht noemt het Kanunnik Winterer het atheïsme in de practijk. Wel wordt in officieele programs de

Sluiten