Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

socialisme. Iedereen zal dan de bedriegerij in liet groot voelen en tasten.

En naar welken maatstaf zal men de waarde berekenen én van ieders arbeid én van elk voortbrengsel, om ten minste tot eene betrekkelijk rechtvaardige verdeeling te komen ? \ olgens de valsche waarde-theorie van Marx is die maatstaf de „maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd," d. i. de tijd, dien een gemiddeld arbeider met gemiddelden ijver en gemiddelde vaardigheid in gemiddelde omstandigheden voor een gemiddeld produet noodig heeft. Bereken daarnaar eens de waarde van den concreten arbeid van ieder afzonderlijk en de waarde van ieder voortbrengsel afzonderlijk; bereken daarnaar de waarde van niet-productieve werkzaamheden; bereken daarnaar de waaide van natuurproducten. Waarlijk liet socialisme zal genoodzaakt zijn, geheele scholen van Salomons te kweeken, om het in zijn geluksstaat iemand naar den zin te maken.

Wanneer de socialistische kopstukken allerlei heerlijkheid van hun toekomststaat aan het volk voorspiegelen, en zich tegen alles verzetten, wat ten gunste van het volk gedaan wordt, kan men dan nog goede trouw in hen vooronderstellen?

189. In eene socialistische maatschappij is welvaart onmogelijk. De noodzakelijkheid om in de behoeften van zich en de zijnen te voorzien, het vooruitzicht van persoonlijke voordeelen te behalen, de kans zijne positie te verbeteren, prikkelt de werkzaamheid. Maar eene ofliciele voorzienigheid, die aller zorg op zich neemt en

Sluiten