Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten wij beginnen met de juiste verhouding tusschen patroon en arbeiders vast te stellen. Daarom wijden wij dit Hoofdstuk aan het arbeidscontract, waarvan die verhouding het gevolg is.

Doch daar dient te worden opgemerkt, dat wij overeenkomstig den opzet van dit werk deze zaak behandelen, minder met betrekking tot de positieve wetgeving dan wel met het oog op het natuurrecht. Het is in het licht van de beginselen der moraal, dat wij den aard van dit contract, zijn inhoud, zijne gevolgen, zijn ontbinding zullen beschouwen.

Voor verdere studie van de natuurrechtelijke zijde van dit vraagstuk verwijzen wij vooral naar Vermeersch. tyuaesti-ones de Justitia. Eene uitmuntende positief-rechtelijke behandeling heeft Professor Drucker geleverd in zijn „ Ontwerp van wet tot Beyeliny van de Arbeidsovereenkomst. (litgegeven door het Departement van Justitie). Een werk van grooter omvang en meer algemeenen aard bezitten wij in de Etudes sur le f 'ontred de Travail van Bodeux (Uystpruyst, Leuven).

S 1. Aard van het arbeidscontract.

152. De verhouding tusschen patroon en arbeiders \angt aan bij liet arbeidscontract. Van te voren staan zij als onafhankelijke personen tegenover elkander. De patroon moge tegenover- den arbeider, vooral waar deze alleen staat, de economisch machtigere zijn, hieraan kan

Sluiten