Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschikking heeft ontvangen. Wil men nu het loon de vrucht noemen van zijn arbeid, dan, maar ook alleen in dien zin, gaat de stelling op.

158. Dewijl de arbeidsovereenkomst, als zijnde een huur en verhuur van diensten, een waar ruilcontract is, moet zij ook de algemeene wet volgen, die de strikte rechtvaardigheid aan alle ruilcontracten stelt, nl. dat er gelijkheid besta tusschen de dingen, die tegen elkander geruild worden (zie Hoofdst. V, § 1). Wie een huis huurt moet krachtens de rechtvaardigheid als huurprijs betalen, wat het gebruik van dat huis waard is. Niet, meer en niet minder. Zoo wordt door het arbeidscontract de arbeid, d. w. z. het gebruik van arbeidskracht, geruild tegen loon. Dit moet dus om rechtvaardig te zijn gelijk wezen in waarde aan den gehuurden arbeid. Dat is de wet van strikte rechtvaardigheid.

De huurwaarde van een huis hangt niet af van de bijzondere voordeelen. die door eigenaardige omstandigheden de huurder daarvan geniet. Wanneer het huis voor hem eene bijzondere waarde heeft, die het voor niemand anders bezit, dan is dat geen rechtvaardige reden voor den verhuurder om een veel hoogeren huurprijs te bedingen. Evenmin als hij verplicht is onder den gewonen prijs te verhuren, omdat bij toeval zijn huis voor dien huurder minder waard is. Die huurwaarde bezit dat huis, welke over het algemeen iedereen er aan toekent. ') Deze beschouwing geldt ook voor de bepaling van de waarde

') S. Th. II. II. Q, 77, a. 1.

Sluiten