Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

Sociale Hervorming.

Waar sprake is van sociale hervorming is de eerste vraag: welk doel moeten wij ons bij het hervormingswerk voorstellen ? Onvoldoende schijnt het antwoord door sommigen gegeven (n°. 150). Wij meenen, dat het maatschappelijk verband moet veranderd, het maatschappelijk organisme hersteld worden. Voor verdere studie vei wijzen wij naai' Pesch: Libevalisnuis, Socia/isnius und cliristliche Gesellschaftsordnung; Weisz: Sociale Frac/e und sociale Ordnung; Ratzinger: Die Voikswirtschaft in ihren sittlichen Gr-undlagen; Hitze: Kapital und Arbeit.

Dewijl evenwel de reorganisatie der maatschappij een ideaal is, dat vooreerst niet wordt bereikt, terwijl toch de arbeidende klasse onmiddellijk moet geholpen worden, rijst de tweede vraag: wat valt er voor het oogenblik te doen? Antwoord: eene krachtige actie door middel van vereenigingen. Daardoor wordt tevens de organische inrichting der maatschappij voorbereid. De drie factoren, die voor de oplossing der sociale quaestie in het werk moeten worden gesteld, zijn de Kerk, de staat

Sluiten