Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar hunne eeuwige bestemming, die, hoe rechtmatig hun streven naar stoffelijke goederen ook zij, toch hun hoogste levensdoel is, waartoe zij door den geest van offer moeten geraken; zoo zij ten laatste niet steunden op de vrijheid van de Kerk, eene vrijheid zoo noodzakelijk voor haar apostolaat, voor hare werken van onderwijs en barmhartigheid, voor geheel hare werkzaamheid op zedelijk en stoffelijk gebied."

Instaurare omnia in Christo, alles herstellen in Christus, is de leuze van Pius X.

Sluiten