Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Het is wel een van de grootste fouten van het Socialisme, dat het den godsdienst beschouwt als iets, waarmede men geen rekening behoeft te houden, dat het, schijnbaar onverschillig voor godsdienst, dikwijls op de meest hatelijke en giftige wijze den godsdienst bestrijdt.

Een leer, welke er zich op beroemt, zooals het Socialisme doet, dat zij in alles en overal rekening houdt met de werkelijkheid, moet zich van een vraag, welke de menschheid alle eeuwen door in beroering heeft gebracht, niet afmaken met een paar groote woorden. Nog altijd is het woord van TERTULIANUS, dat spreekt van een anima naturaliter christiana, een ziel, die van nature christelijk is, waarheid gebleken en ook het socialisme zal ondervinden, dat de mensch zich op den duur niet laat tevreden stellen met een aftreksel van materialistische wereld- en levensbeschouwing.

Een fout is de voortdurende bestrijding van den godsdienst ook hierom, omdat het Socialisme er volstekt geen reden toe heeft. Het doel immers van het Socialisme, in zooverre het de economische vrijmaking der arbeidersklasse beoogt, — maar van dit Socialisme met dit doel verschilt de Sociaal-democratie in den grond — heeft met bestrijding van den godsdienst niets te maken

De ideeën immers, waaraan dit streven ontspruit, zijn

Sluiten