Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. SOCIAAL-DEMOCRATIE EN GODSDIENST.

i. Feuerbach.

In zijn wijsbegeerte van den godsdienst is Marx weinig anders dan leerling van feuerbach.') Hij toch oefende volgens het getuigenis van engels zelf, zeer grooten invloed uit op de Vaders van het socialisme. Men merkt dit trouwens

') Feuerbach, geboren 28 Juli 1804 te Landshut in Beieren, was de zoon van een rechtsgeleerde. Hij begon 1823 met theologie te studeeren te Heidelberg, waar in die dagen Karel Daul speculatieve theologie en paulus het rationalisme onderwees. Het volgende jaar trok hij naar Berlijn, waar Hegel doceerde; promoveerde 1828 te Erlangen en vestigde zich daar als privaatdocent. In 1830 verscheen anoniem zijn eerste boek: »Gedachten over dood en onsterfelijkheid uit de papieren van een denker, met een aanhangsel theologisch-satirieke nieuwjaarsgiften". Dit boek werd verbeurd verklaard en het universiteitsleven van Feuerbach, die zich niet schuil had kunnen houden, was geeindigd. Drie jaren later verscheen het iste deel van een geschiedenis der philosophie van Baco tot Spinoza, in 1836 een monographie over Leibniz, in 1838 over Bayle. In ï&37 gehuwd met Bertha LÖw, trok hij naar Bruckberg in MiddenFranken, waar zijn vrouw een porceleinfabriek had. Hier gaf F. in 1839 een kritiek uit op de philosophie van Hegel en in 1841 » Wesen des Christentums". Behalve opstellen in tijdschriften schreef hij in 1845 »Wesen der Keligiori'. Het revolutiejaar deed ook hem weer in het publiek optreden. Van 1 December 1848 tot 2 Maart 1849 hield hij voorlezingen ovei het wezen van den godsdienst. Hij leefde in Bruckberg rustig voort, totdat de fabriek te niet ging en hij financieel geruïneerd was, daarna verhuisde hij naar Beckenberg bij Neurenberg, waar hij 13 September 1872 stierf.

Sluiten