Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MaRX' stijl en denkwijze volge zonder uitlating de volgende passage uit de inleiding:

«Voor Duitschland is de kritiek van den godsdienst in «den grond geeindigd en de kritiek van den godsdienst is «voorwaarde voor alle kritiek.

»Het profane bestaan der dwaling loopt gevaar, nadat >. haar hemelsche oratio pro aris et focis weerlegd is. De »mensch, die in de fantastische werkelijkheid des hemels, «waar hij een «Uebermensch" slechts den weerschijn vond

> van zich zelf, zal weinig neiging voelen slechts den schijn «van zich zelf, slechts den niet-mensch te vinden, «terwijl hij zijn ware werkelijkheid zoekt en zoeken moet. «De grondslag der niet-godsdienstige kritiek is: de mensch «maakt den godsdienst, de godsdienst maakt den mensch «niet. En wel de godsdienst is het zelf-bewustzijn van den «mensch, die nog niet zelf gevonden of alweer zich zelf «verloren heeft. Maar de mensch is geen abstract, geen «buiten de wereld wonend wezen. De mensch is de wereld «des menschen, de Staat, de maatschappij. Deze Staat, «deze maatschappij brengt den godsdienst voort, een ver«keerd wereld-bewustzijn, omdat het een verkeerde wereld «is. De godsdienst is de algemeenne theorie van deze wereld,

> de korte samenvatting ervan, haar logica in populairen «vorm, haar spiritualistisch point d'honneur, haar geestdrift, «haar zedelijke wijding, haar plechtige voltooing, haar al«gemeene grond om te troosten en zich te rechtvaardigen. «De godsdienst is de verwerkelijking in de verbeelding van «het menschelijke wezen, omdat dit menschelijke wezen «geen ware werkelijkheid bezit. De strijd tegen den «godsdienst is dus middellijk strijd tegen die wereld, «waarvan de godsdienst het aroma is. De godsdienstige «ellende is tegelijk een openbaring van en een protest tegen

13

Sluiten