Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar blijft het dan met zijn zoo luid verkondigd Evangelie, dat de socialistische toekomststaat »naturnotwendig" moet en zal komen. Houdt men vast aan het materialisme, dat alleen rekening houdt met getal, met maat, met geweld, dan is het gemakkelijker mogelijk, dan bij een levensbeschouwing, zooals de pantheistische, die met ideëen, zij het ook in homoeopatische verdunning, rekening houdt.

Daarom blijft het socialisme onherroepelijk vastgeklonken aan het materialisme, en met volle recht trekken wij uit dien materialistischen grondslag ons bewijs, dat het socialisme principieel tegenover den godsdienst staat.

7. Socialisme en Christendom.

Laten wij nog eens zien, hoe het socialisme over het Christendom oordeelt. Want niet alleen wijst het 't Christendom af op grond van de materialistische beschouwing der geschiedenis, maar het tracht zijn houding ook te rechtvaardigen door een beroep op de bijbelkritiek en de uitkomsten der moderne wetenschap.

Maar bij het onderzoek van het Christendom is het aan een bepaalden weg gebonden, de conclusie ligt al gereed, voor dat het onderzoek begint. Als men het historisch materialisme als de hoogste, zoo niet de eenige wijsheid beschouwt, dan kan men nooit genoegen nemen met een opvatting van het Christendom, welke rekening houdt met den christus uit de geschiedenis. Het is daarom niet te verwonderen, dat sïrauss en BruNO Bauer bij de socialisten gelden voor kerkvaders en dat hun werken ten sterkste worden aanbevolen; dit is te minder te verwonderen, omdat marx zelf al wat hij over Christendom en Evangelie weet, aan hen ontleend heeft, en het is majesteitschennis tegen den grooten Meester, met hem van opinie te verschillen. Dat

37

Sluiten