Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die beweringen van STRAUSS al lang verouderd en de verzinsels van Ba'JER eigenlijk nooit een ernstige bestrijding waard zijn geweest, wat doet dat er toe? De groote massa weet dit toch niet en slikt wat haar wordt voorgehouden. Komt er eens iemand tegenovergestelde meeningen verkondigen, dan keert men het kwaad gemakkelijk met het praatje, dat de man zoo spreekt om financieele redenen of omdat het hem van hoogerhand zoo is opgelegd.

Bij GöHRE is het duidelijk te bemerken, hoe hij revisie wenscht van die wetenschappelijke achterlijkheid van het socialisme.

Aan een theologisch gevormd was als hij is, ontging het niet, dat de hypothesen van strauss over mythen, over den tijd, waarin de Evangelies geschreven zijn, zelfs door radicale protestantsche theologen als in strijd met hun nasporingen moesten worden afgewezen, hoe de geschiedenisbeschrijving van een Bauer, die niet alleen de godheid van den christus loochende en Zijn bestaan, maar ook het bestaan van paulus en de andere Apostelen, die leerde, dat de Evangelies een samenstel van spreuken zijn uit pllll.o van Alexandrie en van seneca, niet te redden en tegen geen kritiek bestand was.

In meerdere opzichten is het interessant, te hooren wat MEHRING ten antwoord wist te vertellen aan GöHRE, die zich bij zijn verlangen naar revisie beriep op HARNACK en HOLZMANN.

»Wil GöHRE sommige uitingen over het Christendom verbeteren, die voor de wetenschap niet meer zijn te verdedigen en »zooals er zeker wel in de oude partij-literatuur te vinden »zijn, dan zou zijn eisch een bijzaak zijn en zou men het »bijna komisch vinden, dat hij dit met zooveel nadruk eischt. »Eer» partij overleeft haar fouten, maar verbetert ze niet, 38

Sluiten