Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Terwijl vroeger de voorbereiding van chirurgische instrumenten voor de operatie algemeen met scheikundige middelen geschiedde, werd daarin verandering gebracht door de onderzoekingen van Hugo Davidsohn, die in de Berliner Klin. Wochenschrift van 1888 N". 35, in zijn stuk „Wie soll der Arzt seine Instrumente desinficiren" de gunstige resultaten, gestaafd door bacteriologische onderzoekingen, openbaar maakte, die hij bij het koken der instrumenten gevonden had.

Sedert werden dan ook door de meeste of' althans zeer vele chirurgen de instrumenten gekookt, 't zij in zuiver water, 't zij in soda-oplossingen.

Sommigen echter maakten daarop een uitzondering voor hun snijdende instrumenten, die zij nog steeds met de meest gebruikelijke chemische antiseptica reinigden, maar sedert de onderzoekingen van Fükbkingek tevoren met alcohol voor de ontsmetting voorbereidden.

Het nadeel van het behandelen van snijdende instrumenten met kokend water of soda-oplossing is het botter worden, en al verliezen de instrumenten weinig, toch bestaat er bij sommige chirurgische manupulaties een behoefte aan zulk scherp materiaal, dat dit nadeel werkelijk van overwegend belang is. Dit nadeel wordt bijvoorbeeld gevoeld bij de oogheelkundige operaties en onder

Sluiten