Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij 15° C. 6 uur inwerking maakt een 0.6 °/0 oplossing steriel evenals een 0.1 % oplossing bij 15° C. in 24 uur.

Bij een constante temperatuur van 30° C. 2—3 minuten inwerkend is een 90% oplossing steriliseerend."

Saamgevat zien we dus:

Bij constante temp. Inwerkend gedurende. Steriliseerend.

30° C. 10 min. 5% opl.

. , 30 „ 4% „

* 1 uur 2% „

6 , 2 % ,

n ** 24 „ 0,8 % „

40° C. 2—3 min. 5% „

, . 30 „ 0,5% ,

- » 1 uur 0,4% „

. 6 , 0,2% „

. . 24 „ 0,2% „

Aangespoord door zulke gunstige resultaten bij cholera vibriones strekte hij zijn onderzoekingen later ook verder uit op typhus en coli bacteriën. Hij ') zegt in zijn publicatie daaromtrent op pag. 130: „Nadat door onze vroegere onderzoekingen, de desinfecteerende kracht van zeepoplossingen tegenover cholera kiemen aan het licht is gebracht, trachtten wij nu door verdere proeven vast te stellen, op welke wijze de desinfecteerende kracht van zeepoplossingen ook tegenover andere pathogene kiemen zich uitte.

In onderstaand artikel zullen wij de uitkomsten van onze proeven meedeelen, die wij met typhusbacillen en bacterium coli commune, bacterien soorten, die naast cliolerabacillen, zooals bekend is, in de eerste plaats bij reiniging

1) Max Jolles. Weitere Untersuchungen iiber die Desinfectionsfahigkeit von Seifenlösungen. Zeitschrift für Hygiene u. Infectionskrh. XIX. 1. 1895.

Sluiten