Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vuile wasch in aanmerking komen, genomen hebben."

In zijn eindconclusie op pag. 138 zegt hij: „Vatten wij de resultaten door bovenstaande proeven verkregen tezamen en vergelijken wij deze met die 'oij vroegere proeven op eholerabacillen verkregen, dan kunnen wij met recht besluiten, dat aan zeepoplossingen als zoodanig een groot desinfecteerend vermogen tegenover de meest voorkomende pathogene microorganismen, mag worden toegeschreven: Dat ze speciaal in die gevallen waar ze meest toegepast kunnen worden, hoofdzakelijk voor desinfectie van vuile en met ejecta van infectieuse zieken verontreinigde wasch, liet meest geschikte en natuurlijkste reinigingsmiddel vertegenwoordigen. Naast haar groot reinigings- en desinfectievermogen bezitten zij geen enkel nadeel, dat andere desinfectiemiddelen, 't zij door reuk, 't zij door hun vernielende werking op de te reinigen voorwerpen, wel veroorzaken."

Bij hooge temperatuur vindt hij de werking niet zooveel sterker dan die, welke andere auteurs opgeven. Zoowel bij 30° C. als 18° werkt volgens hem een 1 % oplossing in 2 uur reeds doodend. Bij gewone temperatuur komt hij niettemin tot zeer gunstige resultaten zoowel voor typhus bacillen als voor bact. col. comm. en wel:

8 °/o werkend in 30 minuten. 6% „ „1 uur. 3 % „ „6 uur.

In het laboratorium van Professor Forstek te Amsterdam heeft Nyland ') zeer uitgebreide onderzoekingen gedaan.

"I) Ueber das Abtödten von cholcrakeimcn im Wasser. Archiv f. Hygie"e, Ud. XV1I1, pag. 335.

Sluiten