Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het betrof hoofdzakelijk cholerabacillen in water gesuspendeerd.

Hij vindt dat 2.4 '/„ zeepoplossing in 15 minuten desinfecteerend werkt, 1.8 % slechts belemmerend op de ontwikkeling. Hij gebruikte voor zijn proeven den Sapo medicatus der Pharmac. Nederl.

Voor de praktijk trachtte hij ter desinfectie van badwater ook daarmee goede resultaten te verkrijgen, hetgeen hem echter niet is kunnen gelukken. Met Behking vindt hij bouillon als voedingsbodem boven agar te prefereeren, daar, wat in agar niet meer opkomt, in bouillon nog troebeling verwekt. Dit staat echter hoogst waarschijnlijk in verband met minder goed uitspoelen van het desinfectans, dat in bouillon natuurlijk beter verdund wordt dan in agar. Met sublimaat bereikt hij echter zijn doel en zegt: „Alle zeepsoorten, ook de sublimaatzeep, worden echter in hun werking op cholerabacillen door sublimaat zelf overtroffen." Dit doodt volgens hem reeds in een oplossing van 1 : .-JOOOOOOO in minder dan 10 minuten alle cholerakiemen.

Zeer interessante onderzoekingen zijn verder gedaan door Richard Reithoffek ')• Hij critiseert in de eerste plaats de resultaten door Kuisl ®) verkregen. Kuisl vond n.1. dat „Schmierseife" niet alleen onwerkzaam was, maar dat zelfs 2 % oplossingen van kalizeep typhusbacillen en ook clioleravibriones in hun groei bevorderden. Zelfs 10 % kalizeep zou vleesch niet voor rotting kunnen bewaren. Volgens

1) Ueber Seifen als Desinfeetionsmittel, Archiv. f. Ilygien , Bd. XXVII, 4. pag. 350.

v2) Reitrage zur Keniitniss dei' Bacterien im normalen Darmtractus, Diss. München 1885.

Sluiten