Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De desinfecteerende waarde van Alkohol.

De waarde van den alkohol bij chirurgisch antiseptische voorbereiding is het eerst in 1888 door Fürbkingek ') in het licht gesteld. Tot op dien tijd had hij zich steeds van aether bediend maar ondanks de groote vetoplossende kracht, was de snelle verdamping van den aether een zeer nadeelige eigenschap. Hij verving toen den aether door alkohol en zijn resultaten vielen zoo gunstig uit, dat hij zijn bevinden in het hieronder geciteerde werk in extenso publiceerde. Onbewust van de bactericide kracht verklaarde hij zijn uitkomsten slechts door de vetoplossende werking en tevens het diep inwerken van den alkohol. Hij behandelde dan ook zoowel de handen als de te desinfecteeren huid met antiseptica na.

Nog in het zelfde en ook in het volgende jaar spreken A. Pawlowsky -j en Beukend ') zich ook uit over de bactericide waarde van alkohol en geven hun gunstige resultaten tegenover erysipelas coccen in onderstaande tijdschriften op.

Sommige auteurs (Landhekg, Jules Roux, Regnès e.a.)

1) Untersucliungen und Vorschriften über die Desinfection der Hande des Arztes. Wiesbaden 1888.

2) Ueber die Microoiganismen des Erysipels. Berl. Klin. Woclienschrift •1888 N°. -13.

3) Ueber die Behandlung des Krysipels mit Spiritus. Berl. KI. VVochenschrill 1889 pg. 69.

Sluiten