Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevestigden de meening van FUrbringer, anderen echter waren 't niet eens wat de concentratie van den alkohol betreft en ontraadden den 96 %igen, terwijl zij 50—70 % (Blaschko) of wel 80% (v. Bekgmann) aanbevalen.

Naast al deze empirisch gevonden resultaten bij de handendesinfectie door meer, ik zou haast zeggen, zijdelingsche onderzoekingen staat de reeks van werkelijk bacteriologische waarnemingen. Hierbij werd de werkingvan den alkohol onderzocht op de bacteriën zelf en werd daarnaar gewaardeerd. Toch brachten deze onderzoekingen nog geen eenheid van gedachte teweeg en sprak de eene partij van een werkelijk bactericide kracht, zooals Ahlfeld, Reinicke e. a., terwijl een andere partij (Krönig, Landsberg en anderen) alles terug wilde brengen op een schijnwerking en aan nam, dat de bacteriën niet gedood werden maar door de adstringeerende werking a. h. w. werden opgesloten in de zich samentrekkende opperhuid. Een derde partij zooals Fürbringer c.s. sprak van een meer mechanisch reinigende kracht. Naast deze heeft zich sedert zeer kort een nieuwe zienswijze geopenbaard. Deze is van Egbert Braatz '). Hij schrijft de werking van den alkohol toe aan de luchtverdrijving. Alkohol absorbeert de lucht. Waar deze eerst de desinfectantia niet toeliet, daar kunnen ze nu, nadat de lucht is geabsorbeerd, beter inwerken en de verscholen bacteriën, 't zij direct wegspoelen, zooals alkohol dit dan zelf doet, of ter plaatse zelve dooden.

Ondanks de beslist uitgesproken meeningen waren de bacteriologische proeven vaak zeer onvolledig.

1) Ueber eine bislier unbeachtete Eigenschaft des Alkohols bei seiner Verwendung zur Ilandereinigung. Müncliener Med. Wochenschrift 1900, pag. i001.

2

Sluiten