Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste, die den alkohol op zijn direct bactericide kracht heeft beproefd, is Reinicke *) geweest. Hij deed zijn proeven op de in de huid aanwezige kiemen. Hij gebruikte den 9G % alkohol en krijgt bij desinfectie met alkohol alleen reeds na 5 minuten borstelen steriliteit.

Kiiönig sprak de uitkomsten tegen en beweerde, dat er slechts een schijnwerking plaats vond. Reinicke echter verklaarde de werking uit de vetoplossende kracht volgens FUrbringer, maar voegde er aan toe, dat door den alkohol de epidermis losgeweekt werd en de schubjes met de bacterien er aan werden weggespoeld. Krönig bleef evenwel bij de adstringeerende werking en verklaarde ook daardoor, dat de antiseptica minder konden inwerken.

Poten a) is 't niet met Krönig eens. Hij macereert na de alkoholinwerking de handen 5—10 min. in warm water of soda-oplossing. Ondanks het opzwellen der huid krijgt hij bijna even gunstige resultaten als Reinicke. Een bepaald bactericide kracht schrijft hij den alkohol niet toe. Hij zegt o. a. dat alkohol in staat is „die Haat zu reinigen d. li. die Bacteriën wirklich zu entfernen." Deze zouden nl. terug te vinden zijn in het bezinksel van den alkohol, maar hij bewijst niet door proeven, dat deze nog levensvatbaar zouden zijn.

Ahlfelü is het geheel met Reinicke eens en ziet, des noods, voldoende waarborg voor steriliteit in de behandeling met alkohol alleen.

Tegenover deze onderzoekingen over het al of niet steriel

1) Bacteriol. Untersiiclningcn ilber die Desinfection der llande. Centralbl. f. Gynaecol. 1801. pag. 1198.

2) Versuche iiber Desinfection der Hande. Monatschrift f. Geburtsli. u. Gynaec. lid. 11, II. 2, 1895.

Sluiten