Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen der handen, die tevens indirect bacteriol. onderzoekingen over de werking van den alkohol zijn, ging Ahlfeld tezamen met Vahle ') dieper in op het wezen der zaak en begonnen hunne proeven te nemen op de bacteriën zelf, die in het nagelvuil aanwezig waren.

Hunne resultaten waren in hoofdzaak deze:

cf. Proef c.

Tijd in alkohol. Bouillon cultuur. Tijd in alkohol. Bouillon cultuur.

1 min. 1 min- —

2 _|_ o

4 » 3 „

5 „ - 4 „ 10 „ - 5 „

15 „ — Controle. +

Controle. -f~

Cf. proef e. Staafjes en coccen uit nagelvuil.

Tijd in alkohol. Ie dag. 2e dag. 3e dag. 'ie dag.

1 min. + + + +

2 „ + + 4-

3 , + + +

4 , - - + +

5 „ — — — — Controle. + + + +

In proef f zijn staphylococcen na 1 min. dood. „ „ g „ streptococcen „ 1 „ „

In proef h neemt hij staphylococcen, waarmede hij zijden draden infecteert. Hij droogt deze en neemt nu deels de

1) Die Wirkiing des Alkohols bei der geburtshülllichen Desinfection. Deutsche Med. Wochenschrilt 189G pag. 81.

Sluiten