Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te wijten aan de onvoldoende proefnemingen, deels ook aan ondoelmatige samenstelling, blijkens de verschillende analyses.

De eerste die met zeepspiritus experimenteerde, is Landsberg ') geweest, die de zoogenaamde spiritus saponatus Hebrae beproefde waarvan de samenstelling aldus was: Sapo viridis 50 gr.

Spiritus Lavendalue Aq. destill. aa 25 gr.

Hij experimenteerde op de huid van lijken en van levenden, bij wie hij vooral de huid van den onderarm gebruikte. Hij borstelde 3 min. met spir. sap. Hebrae, spoelde met steriel water na; vervolgens werd met aether gedroogd en met een sterielen spatel de epidermis afgeschraapt. Van de 8 proefculturen kwamen er 5 na 4—8 dagen op. Niet bevredigd door zulke uitkomsten verwierp hij deze wijze van desinfectie. Hij gebruikte als virus miltvuurbacterien in navolging van Koen, die deze als maatstaf voor desinfectie rekent en legt daarmede een onpraktisch hooge maatstaf aan.

Reinicke4) haalt in zijn bacteriologische onderzoekingen over handendesinfectie ook de combinatie van zeep met spiritus aan en bewerkte deze in een samenstelling van: Sapo viridis 150 gr.

Aq. fontis 250 „

Spiritus 50 „

Hij borstelde met deze zeep ongeveer 10 min. en het groote aantal coloniën, dat bij zijn proeven opkwam, deden hem van den zeepspiritus afzien.

1) Zur Besinfection der menschlichen Haut. Inaug. Diss. Breslau 1888.

2) 1. c.

Sluiten